close

Insecticidele sunt substanțe utilizate în combaterea insectelor. Insecticidele sunt utilizate in agricultură, medicină, industrie și sectorul privat (terase, grădini).
Utilizarea insecticidelor este unul dintre factorii principali care stau la baza creșterii producției agricole din ultimul secol.
Insecticidele pot fi încadrate în două categorii: insecticide sistemice, care au o acțiune reziduală sau pe termen lung, și insecticide de contact, care nu au acțiune reziduală.

LAMDEX NEO

Insecticid piretroid pentru combaterea unui spectru larg de dăunători la diverse culturi agricole

LAMDEX 5 EC

Insecticid piretroid

MAVRIK 2 F

Insecticid piretroid de ultimă generație

PYRINEX M 22

Insecticid organofosforic cu spectru larg de combatere

APOLLO 50 SC

Acaricid de contact, acţionează ca ovicid, cu efect şi asupra formelor mobile în stadiul tânăr (larve) şi cu îndelungată activitate reziduală

FASTER GOLD 50 EC

Insecticid din grupa piretroizilor, se foloseşte doar pentru combaterea larvelor şi adulţilor

KOHLNOR 200 SL

Insecticid sistemic cu acțiune de lungă durată în plante

PYRINEX 25 CS

Insecticid sistemic cu acțiune de lungă durată în plante

VARGAS 1,8 EC

Insecto-acaricid eficient în combaterea larvelor şi adulţilor

FLANCO 10 WP

Acaricid cu o foarte bună activitate de contact și ingestie, dar și cu acțiune ovi-larvicidă și nimfocidă de lungă durată

BISCAYA 240 OD

Insecticid sistemic, cu spectru larg, destinat combaterii dăunătorilor la grâu, orz, ovăz, rapiță și cartof

CALYPSO 480 SC

Insecticid sistemic din grupa chimica cloronicotinile destinat combaterii dăunătorilor la cartof, pomi fructiferi, porumb, arbori

CONFIDOR ENERGY

Insecticid sistemic şi de contact pentru combaterea dăunatorilor la varză de câmp şi tutun

VYDATE 10G

Insecticid pentru cartofi, sfeclă, legume, nematocid cu spectru larg de combatere.

 

VYDATE 10L

Insecticid, nematocid cu spectru larg de combatere la tomate, cartof, sfeclă şi legume

 

DELCAPS 050 CS

Insecticid foliar pentru combaterea dăunătorilor din culturile de câmp

PYRIFOS 480 EC

Insecticid organofosforic cu acţiune de contact şi ingestie pentru combaterea dăunătorilor din cultura rapiţei de toamnă

 

ACTARA 25 WG

Insecticid sistemic cu efect de lungă durată ce combate un spectru larg de dăunători la un număr mare de culturi

 

ACTELLIC 50 EC

Insecticid pentru combaterea dăunătorilor de depozite ce conține metil pirimifos

 

AFFIRM

Insecticid de origine naturală, obţinut prin fermentaţie, care combate un număr mare de Lepidoptere din pomicultură

 

AFFIRM OPTI

Insecticid de origine naturală, obţinut prin fermentaţie, care combate un număr mare de Lepidoptere din pomicultură

 

EFORIA 45 ZC

Insecticid foliar, cu efect rapid şi de lungă durată, conceput să combată un spectru larg de dăunători la un număr mare de culturi

 

FORCE 1.5 G

Insecticid formulat sub formă de granule, pentru aplicare la sol

 

INSEGAR 25 WG

Insecticid care combate foarte bine insectele dăunătoare, greu de controlat, din ordinul Lepidoptera

 

KARATE ZEON

Insecticid piretroid, eficient, cu o puternică acţiune de contact şi ingestie asupra adulților și larvelor unei game largi de dăunători

 

MATCH 050 EC

Insecticid preventiv modern, din grupa regulatorilor de creștere, ce acționează asupra tripsului

 

VERTIMEC 1,8% EC

Acaricid-insecticid pentru combaterea acarienilor, minatorilor și tripșilor din culturile de legume, viță de vie și pomi fructiferi

 

VOLIAM TARGO

Insecticid-acaricid cu spectru larg de acţiune care are în compoziţie două substanţe active (clorantraniliprol şi abamectin) cu moduri diferite de acţiune asupra dăunătorilor

 

LIDER 200 SL

Insecticid din grupa cloronicotinilelor cu acţiune sistemică de lungă durată, care acţionează asupra sistemului nervos al insectei

 

SINTOGRILL

Insecticid pentru combaterea coropişniţei şi a viermilor sârmă la culturile de tomate din sere

 

FENDONA 15 SC

Insecticid pentru combaterea insectelor zburătoare (inclusiv ţânţari adulţi) şi târâtoare destinat utilizatorilor profesionali, cât și populației

 

KAISO SORBIE 5 EG

Insecticid din grupa piretroizilor premium, ce acţionează atât prin contact cât și prin ingestie

CONFIDOR OIL SC 004

Insecticid sistemic pentru combaterea dăunatorilor la măr şi prun prin tratamente în afara perioadei de vegetaţie

 

DECIS 25 WG

Insecticid piretroid pentru combaterea daunătorilor la grâu, cartof, viţa de vie, măr, prun, varză

 

DECIS EXPERT 100 EC

Insecticid care acționează prin contact și ingestie asupra insectelor dăunătoare aflate în stadiul de larve sau adult

 

MOVENTO 100 SC

Insecticid cu sistemie totală pentru combaterea dăunatorilor la măr, păr, prun şi tomate

 

PROTEUS OD 110

Insecticid sistemic şi de contact pentru combaterea daunătorilor la grâu, cartof, măr, sfecla de zahăr şi rapiţă

 

BASAMID GRANULE

Fumigant granular de sol care sterilizează complet solul și elimină dăunătorii (insecte, nematozi), bolile, precum și buruienile

 

 

CYPERGUARD 25 EC

Insecticid cu o eficacitate recunoscută împotriva unui spectru larg de insecte dăunătoare la o gamă variată de culturi

 

 

DASKOR 440

Insecticid de contact și ingestie cu spectru larg de combatere, care combină într-un mod

DIMILIN 48 SC

Insecticid pe bază de diflubenzuron, inhibitor de sinteză a chitinei, folosit pentru combaterea insectelor dăunătoare din livezi, silvicultură și parcuri

 

 

FLORAMITE 240 SC

Acaricid de ultimă generație pe bază de bifenazate, selectiv, pentru controlul speciilor de acarieni din culturile agricole

 

 

KARIS 10 CS

Insecticid, acționează atât prin contact, cât și prin ingestie, având efect rapid și de șoc

 

 

AVAUNT 150 EC

Insecticid din grupul oxadiazine, cu mod unic de acţiune, cu spectru larg de combatere asupra mai multor specii de dăunători

CORAGEN

Insecticid din gama Rynaxypyr, cu moleculă unică din clasa antranilamide, cu spectru larg de combatere asupra mai multor specii de dăunători

FURY 10 EC

Insecticid piretroid cu spectru larg de combatere

FYFANON 440 EW

Insecticid organo-fosforic non-sistemic

NOVADIM PROGRESS

Insecto-acaricid cu acţiune sistemică, de contact şi ingestie

VANTEX 60 CS

Insecticid piretroid de ultimă generaţie, înglobând toate schimbările care s-au făcut de-a lungul timpului pentru a optimiza calităţile şi performanţele piretroizilor

WARRANT 200 SL

Insecticid cu acţiune sistemică de lungă durată în plante

MILBEKNOCK EC

Acaricid, acționează prin contact și ingestie, cu activitate translaminară

TEPPEKI

Insecticid selectiv, nu afectează artropodele benefice, albinele, nu omoară prădătorii naturali ai afidelor

TRIKA EXPERT

Insecticid din grupa piretroizilor de sinteză, care acţionează prin contact şi ingestie, protejând culturile agricole de atacul insectelor de sol

 

ALVERDE

Insecticid cu înaltă eficacitate împotriva larvelor şi adulţilor gândacului din Colorado, Omida fructelor, Molia miniera

CYPERFOR 100 EW

Insecticid cu activitate neurotoxică, de contact și ingestie, asupra unui număr mare de insecte dăunătoare

ENVIDOR 240 SC

Acaricid pentru combaterea dăunătorilor la măr şi viţa de vie

FASTAC ACTIVE

Insecticid piretroid de sinteză, rezistent la lumină, care combate adulții, larvele precum și ouăle insectelor

FASTER 10 CE

Insecticid cu spectru larg de acţiune în combaterea unor dăunători ai plantelor de cultură, ornamentale şi în silvicultură

FORZA

Insecticid piretroid,eficient, cu o puternică acţiune de contact şi ingestie asupra unei game largi de dăunători

INAZUMA

Insecticid piretroid, eficient, cu o puternică acţiune de contact şi ingestie asupra unei game largi de dăunători

KANEMITE SC

Insecticid, efect rapid și de șoc în combaterea acarienilor

K-OBIOL EC 25

Insecticid formulat şi recomandat împotriva celor mai răspândiţi dăunători ai produselor agricole şi alimentare depozitate

LANNATE 20 SL

Insecticid carbamat cu acţiune rapidă asupra dăunătorilor din culturile de legume

MOSPILAN 20 SG

Insecticid sistemic din grupa produselor neonicotinoidice, cu un spectru larg de combatere

NISSORUN 10 WP

Insecticid, acaricid foarte eficace în combaterea păianjenului roşu, păianjenul comun, păianjenul galben şi păianjenii eriofizi

NUPRID 200 SC

Insecticid sistemic ce are o acţiune atât prin ingestie cât şi prin contact

NURELLE D 50/500 EC

Insecticid de contact şi ingestie cu spectru larg de combatere

PYRINEX QUICK

Insecticid micro-încapsulat combinat, conţine două substanţe active cu moduri diferite de acţiune

QUICKPHOS UP

Insecticid fumigant destinat combaterii dăunătorilor cerealelor depozitate și a rozătoarelor mari în culturile de câmp

WIZARD

Insecticid, acţionează prin contact şi ingestie, protejând culturile agricole nu numai prin acţiunea sa insecticidă de şoc dar şi prin efectul repelent asupra insectelor

VERIMARK

Insecticid pentru controlul dăunătorilor din culturile de brasssiaceae și căpșun

TREBON 30 EC

Insecticid, combate un spectru mare de dăunători, în toate stadiile de dezvoltare și din familii diferite

SUMI ALPHA 5 EC

Insecticid piretroid, se aplică în culturile agricole, culturi de legume, fructe, plante ornamentale, ierburi și în silvicultură

SANMITE 10 SC

Insecto-acaricid cu acţiune de contact şi ingestie, pentru combaterea unui spectru larg de dăunători din culturile agricole

RUNNER 2F

Insecticid cu risc redus pentru mediu, acţionând prin ingestie dar şi prin contact, pentru combaterea dăunătorilor din culturile de pomi fructiferi, viţă de vie şi legume

RELDAN 22 EC

Insecticid cu spectru larg de combatere, acţionând prin contact, ingestie şi vapori